Uchwała nr XIX/165/03 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-10-20
Wejście w życie: 2003-10-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 23 października 2003 r. Traci moc uchwała Zarządu Miasta Opola nr 1/15/95 z dnia 5 stycznia 1995 r.

Dziennik zmian treści