Uchwała nr XVI/153/07 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w mieście Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-08-30
Wejście w życie: 2007-08-30
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 6 września 2007 r.

Dziennik zmian treści