Uchwała nr XLI/404/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Oświata jutra - kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-11-27
Wejście w życie: 2008-11-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści