Uchwała nr XX/185/03 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-11-20
Data ogłoszenia: 2003-12-12
Wejście w życie: 2003-12-27
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 102, Pozycja: 1940

Dziennik zmian treści