Uchwała nr XXXIII/347/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym w związku z powierzeniem lub pełnieniem w szkole stanowisk kierowniczych obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-07-03
Data ogłoszenia: 2008-08-08
Wejście w życie: 2008-08-23
Z mocą obowiązującą od: 2008-09-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 58, Pozycja: 1761

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści