Uchwała nr XXXIII/344/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-07-03
Data ogłoszenia: 2008-08-08
Wejście w życie: 2008-08-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 58, Pozycja: 1760

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści