Uchwała nr XXVII/407/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2012-05-31
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści