Uchwała nr XXVIII/307/08 Rady Miasta Opola z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-04-17
Data ogłoszenia: 2008-05-30
Wejście w życie: 2008-06-14
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 0, Numer: 37, Pozycja: 1323

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści