Uchwała nr XXVIII/306/08 Rady Miasta Opola z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały „w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-04-17
Wejście w życie: 2008-04-17
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III-KN-0911-1-35/R/2008 z dnia 21 maja 2008 r. stwierdzające nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa (brak postanowienia o publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, gdyż stanowi ona akt prawa miejscowego i w związku z tym winna być w nim opublikowana).

Dziennik zmian treści