Uchwała nr XIII/112/03 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-05-29
Data ogłoszenia: 2003-06-16
Wejście w życie: 2003-07-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 46, Pozycja: 992

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści