Uchwała nr II/6/02 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-11-28
Data ogłoszenia: 2003-01-20
Wejście w życie: 2003-02-04
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 2, Pozycja: 58

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 6 grudnia 2002 r.

Dziennik zmian treści