Uchwała nr IX/82/07 Rady Miasta Opola z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-03-22
Data ogłoszenia: 2013-05-11
Wejście w życie: 2013-05-26
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 34, Pozycja: 1342

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 29 marca 2007 r.

Dziennik zmian treści