Uchwała nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2008 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-01-24
Wejście w życie: 2008-01-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Uwagi

(Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 5/29/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. wskazująca w § 12 uchwały naruszenie art. 184 ustawy o finansach publicznych polegające na sytuowaniu w normatywnej treści uchwały budżetowej prognozy długu miasta Opola na lata 2008-2024 (zgodnie z zał. nr 20 uchwały).

Dziennik zmian treści