Uchwała nr XIX/275/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciemi przechowywaniem pojazdów.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-11-24
Data ogłoszenia: 2011-12-29
Wejście w życie: 2012-01-13
Z mocą obowiązującą od: 2012-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 154, Pozycja: 1982

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści