Uchwała nr XXIV/247/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-01-24
Data ogłoszenia: 2008-03-28
Wejście w życie: 2008-04-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 22, Pozycja: 706

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści