Uchwała nr XXII/229/07 Rady Miasta Opola z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-12-20
Data ogłoszenia: 2008-01-29
Wejście w życie: 2008-02-13
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 6, Pozycja: 170

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści