Uchwała nr XXI/214/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Tarnów Opolski.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-11-29
Wejście w życie: 2007-11-29
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści