Uchwała nr XXI/199/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca „uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-11-29
Data ogłoszenia: 2008-01-17
Wejście w życie: 2008-02-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 4, Pozycja: 117

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści