Uchwała nr XXXV/330/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1996-12-19
Wejście w życie: 1996-12-19
Z mocą obowiązującą od: 2007-02-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści