Uchwała nr LV/614/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-08
Data ogłoszenia: 2005-12-16
Wejście w życie: 2005-12-31
Z mocą obowiązującą od: 2006-01-01
Data uchylenia: 2006-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 84, Pozycja: 2846

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 14.12.2005 r.

Dziennik zmian treści