Uchwała nr V/38/06 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opinii o wniesieniu przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z. o.o.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-12-28
Wejście w życie: 2006-12-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści