Uchwała nr XXI/190/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-11-29
Data ogłoszenia: 2007-12-13
Wejście w życie: 2007-12-28
Z mocą obowiązującą od: 2008-01-01
Data uchylenia: 2008-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 94, Pozycja: 3041

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści