Uchwała nr I/2/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-12-06
Wejście w życie: 2006-12-06
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wygaśnięcie mandatu nastąpiło w związku z ponownym wyborem Pana Ryszarda Zembaczyńskiego na Prezydenta Miasta Opola. Uchwałę przekazano Panu Prezydentowi oraz Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. Brak zobowiązania Prezydenta w obowiązujących przepisach, tj. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. oraz ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. obligującego do dokonywania obwieszczenia w okręgach wyborczych, w których nastąpiła zmiana w przypadkach wygaśnięcia mandatu. Komisarz wyborczy informuje o tym W Dz.Urz.Woj.Op.

Dziennik zmian treści