Uchwała nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-11-19
Data ogłoszenia: 2009-12-08
Wejście w życie: 2009-12-23
Z mocą obowiązującą od: 2010-01-01
Data uchylenia: 2010-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 104, Pozycja: 1503

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści