Uchwała nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-10-28
Data ogłoszenia: 2010-11-26
Wejście w życie: 2010-12-11
Z mocą obowiązującą od: 2011-01-01
Data uchylenia: 2011-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 136, Pozycja: 1587

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała nr 25/65/2010 Kolegium RIO w Opolu z dnia 24.11.2010 r. orzekająca nieważność: 1) § 1 ust. 4 uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton dla: - dwóch osi jezdnych z innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.210,00 zł, - trzech osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.250,00 zł, oraz z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.857,00 zł,z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844); 2) § 1 ust. 6 w/w uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego dla: - dwóch osi jezdnych z innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 2.204,00 zł, - trzech osi jezdnych z innymi systemami zawieszenia niż pneumatyczne lub uznane za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 36 ton w wysokości 1.800,00 zł,z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844).

Dziennik zmian treści