Uchwała nr LXIX/796/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wzniesienia pomnika.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-08-31
Data ogłoszenia: 2006-10-06
Wejście w życie: 2006-10-21
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 68, Pozycja: 2086

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Traci moc uchwała Nr XXXV/335/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2004 roku

Dziennik zmian treści