Uchwała nr 20/90 Rady Miasta Opola z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1990-07-11
Wejście w życie: 1990-07-11
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Traci moc uchwała Nr IX/50/89 Miejskiej rady Narodowej w Opolu z dnia 6 września 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 27, poz. 325 z 1989 r.)

Dziennik zmian treści