Uchwała nr LXVII/777/06 Rady Miasta Opola z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów wielomandatowych okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-07-17
Data ogłoszenia: 2006-08-02
Wejście w życie: 2006-07-17
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 51, Pozycja: 1622

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści