Uchwała nr XI/58/91 Rady Miasta Opola z dnia 14 lutego 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-02-14
Wejście w życie: 1991-02-26
Z mocą obowiązującą od: 1991-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta dnia 26.02.1991 r.; w zakresie opłaty targowej i administracyjnej obowiązuje od 18.02.1991 r. Traci moc uchwała Nr IX/47/86 MRN w Opolu z dnia 5 lutego 1986r. w sprawie zmiany na terenie miasta Opola niektórych stawek podatku od nieruchomości (dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 204), uchwała Nr XVII/79/87 MRN w Opolu z dnia 1 kwietnia 1987 r. w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości, budynków lub ich części zajętych na zakłady rzemieślnicze wymagających większej powierzchni użytkowej oraz rzemiosł usługowych, których brak odczuwa się na terenie miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 14, poz. 237), uchwała Nr X/56/89 Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 25 października 1989 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Opola, uchwała Nr XI/66/89 MRN w Opolu z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za sporządzenie testamentu

Dziennik zmian treści