Uchwała nr XXIV/160/92 Rady Miasta Opola z dnia 21 stycznia 1992 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1992-01-21
Wejście w życie: 1992-01-28
Z mocą obowiązującą od: 1992-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta dnia 28.01.1992 r.; opłata targowa i administracyjna mają zastosowanie od dnia 01.02.1992 r.

Dziennik zmian treści