Uchwała nr LV/333/94 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1994-01-27
Wejście w życie: 1994-02-04
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta dnia 04.02.1994

Dziennik zmian treści