Uchwała nr VI/59/94 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1994-12-15
Wejście w życie: 1995-01-01
Data uchylenia: 1999-12-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta dnia 27.12.1994 r.

Dziennik zmian treści