Uchwała nr XXII/200/95 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-12-28
Wejście w życie: 1996-01-01
Data uchylenia: 1996-12-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona 1 stycznia 1996 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miasta Opola

Dziennik zmian treści