Uchwała nr XXXV/327/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 1996 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1996-12-19
Wejście w życie: 1997-01-01
Data uchylenia: 1999-12-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 27.12.1996 r. i w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Nr 1 (53) z 30.01.1997 r.

Dziennik zmian treści