Uchwała nr XIX/174/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla mieszkańców miasta Opola na 2008 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-10-25
Wejście w życie: 2008-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści