Uchwała nr XLIX/461/97 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 1997 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1997-12-18
Wejście w życie: 1999-01-01
Data uchylenia: 1999-01-31
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 29.12.1997 r.; ogłoszona w „Suflerze” Nr 52/ 1 z 27.12.1997 r. oraz w MBI Nr 1(65) ze stycznia 1998 r.

Dziennik zmian treści