Uchwała nr XXXV/476/00 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-12-28
Wejście w życie: 2001-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola dnia 28.12.2000 r.

Dziennik zmian treści