Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-12-27
Data ogłoszenia: 2001-01-22
Wejście w życie: 2001-02-06
Przynależność do zbiorów:
Pliki aktu
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 5, Pozycja: 96

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 03.01.2002 r.

Dziennik zmian treści