Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-12-13
Data ogłoszenia: 2001-12-17
Wejście w życie: 2002-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2002-01-01
Data uchylenia: 2002-12-31
Przynależność do zbiorów:
Pliki aktu
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 123, Pozycja: 1332

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 19.12.2001 r.

Dziennik zmian treści