Uchwała nr LVIII/653/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-01-26
Wejście w życie: 2006-01-26
Data uchylenia: 2006-12-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści