Uchwała nr LVII/646/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006 dla projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-29
Data ogłoszenia: 2006-01-27
Wejście w życie: 2006-02-11
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 6, Pozycja: 189

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści