Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-12-12
Data ogłoszenia: 2002-12-20
Wejście w życie: 2003-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2003-01-01
Data uchylenia: 2003-12-31
Przynależność do zbiorów:
Pliki aktu
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2002, Numer: 132, Pozycja: 1915

Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 18.12.2002 r.

Dziennik zmian treści