Uchwała nr XVII/156/07 Rady Miasta Opola z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-09-13
Wejście w życie: 2007-09-13
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Op. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola uchwała została umieszczona przez Biuro Rady Miasta w dniu 14 września 2007 r. Wywieszonana tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 20 września 2007 r.

Dziennik zmian treści