Uchwała nr LV/625/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie Projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej dla miasta Opola, w tym odc. od ul. Częstochowskiej do ul.Strzeleckiej” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-08
Wejście w życie: 2005-12-08
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści