Uchwała nr XXXIX/395/04 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-12-09
Data ogłoszenia: 2004-12-17
Wejście w życie: 2005-01-01
Z mocą obowiązującą od: 2005-01-01
Data uchylenia: 2005-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2004, Numer: 89, Pozycja: 2417

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 16 grudnia 2004 r.

Dziennik zmian treści