Uchwała nr LV/620/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-08
Data ogłoszenia: 2005-12-16
Wejście w życie: 2005-12-31
Data uchylenia: 2006-12-07
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 84, Pozycja: 2852

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści