Uchwała nr XLI/406/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-11-27
Data ogłoszenia: 2008-12-11
Wejście w życie: 2008-12-26
Z mocą obowiązującą od: 2009-01-01
Data uchylenia: 2009-12-31
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 97, Pozycja: 2276

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści