Uchwała nr LV/617/05 Rady Miasta Opola z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-12-08
Data ogłoszenia: 2005-12-14
Wejście w życie: 2005-12-29
Z mocą obowiązującą od: 2006-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 84, Pozycja: 2849

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści