Uchwała nr LIV/611/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-11-17
Data ogłoszenia: 2005-12-15
Wejście w życie: 2005-12-30
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 83, Pozycja: 2792

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści