Uchwała nr XIII/108/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-05-24
Data ogłoszenia: 2007-07-04
Wejście w życie: 2007-07-19
Z mocą obowiązującą od: 2007-09-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 51, Pozycja: 1656

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III-KN-0911-1-71/R/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. stwierdzające nieważność §3, §5, §6, §7 ust. 1, §9 ust. 3, § 13, § 15 załącznika do uchwały.

Dziennik zmian treści